AVG (Privacy)

Privacy Policy

 1. Privacy in één oogopslag

General

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van verwerking".

Analysetools en tools van derden

When visiting our website, statistical analyses may be made of your surfing behavior. This happens primarily using cookies and analytics. The analysis of your surfing behavior is usually anonymous, i.e. we will not be able to identify you from this data. You can object to this analysis or prevent it by not using certain tools. Detailed information can be found in the following privacy policy.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

 1. Algemene informatie en verplichte informatie

AVG (Privacy)

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bayerisches Wirtshaus Verwaltungs GmbH & Co.KG
Aan de rand 27
22047 Hamburg

Telefoon: 040 69 655 923
E-mail: bueroleitung@hofbraeu-wirtshaus.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 DSGVO)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6 para. 1 is verlicht. e of f DSGVO, u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen vaststellen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims ( Oppositie volgens Art 21 par. 1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens dan niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar krachtens artikel 21 par. 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG hebben de betrokken personen het recht om een ​​beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, op hun werkplek of op de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of een derde partij te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen en corrigeren

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, weigert, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van verwijderen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens worden beperkt in plaats van te worden verwijderd.
 • Als u een bezwaarschrift heeft ingediend onder Artikel 21 par. 1 DSGVO, moet er een balans worden gevonden tussen uw interesses en die van ons. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - behalve de opslag ervan - alleen met uw toestemming of voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Oppositie tegen reclame-e-mails

We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browser type and browser version
 • Operating system used
 • Referrer URL
 • Host name of the accessing computer
 • Time of the server request
 • IP address

These data will not be combined with data from other sources.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd. De opslagduur van deze gegevens is 14-dagen.

Contact form

Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), opgeslagen en verwerkt door ons voor het verwerken van uw verzoek. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 verlicht. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In Allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs.1 lit. a DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen haben.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

 1. Soziale Medien

Social media plug-ins met Shariff

Op onze pagina's worden plug-ins gebruikt door sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

De plug-ins kunnen meestal worden geïdentificeerd door de respectieve sociale media-logo's. Om de privacy van onze website te waarborgen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde "Shariff" -oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op onze website geïntegreerde plug-ins gegevens overbrengen naar de respectieve provider wanneer de pagina voor het eerst wordt geopend.

Alleen wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de betreffende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende provider de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook), kan de betreffende provider het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De activering van de plug-in vormt een toestemming in de zin van artikel 6 para. 1 lit. een DSGVO. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken met ingang van kracht voor de toekomst.

 1. Nieuwsbrief

Newsletter data

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the "unsubscribe" link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austraung aus dem Nieuwsbrief gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

 1. Plug-ins en hulpmiddelen

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij gebruiken op onze site Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google". Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zoals het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt in de Verenigde Staten naar Google verzonden en daar opgeslagen.

We gebruiken Google Analytics op onze website met een IP-anonimiseringsfunctie. In dit geval wordt uw IP-adres al ingekort en dus geanonimiseerd door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over onze websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

Google beweert niet dat uw IP-adres moet worden gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden verstrekt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien biedt Google een deactiveringsoptie voor de meest populaire browsers, waardoor u meer controle heeft over welke gegevens Google verzamelt en verwerkt. Als u deze optie inschakelt, wordt geen websitebezoekinformatie verzonden naar Google Analytics. Activering belet niet dat informatie aan ons wordt doorgegeven of andere webanalysediensten die we kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de opt-outoptie van Google en om deze optie in te schakelen, gaat u naar de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Klik hier om de Google Analytics Tracking Cookie op onze website te beheren

Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken op onze website de component "Google Maps" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google".

Telkens wanneer de component "Google Maps" wordt opgeroepen, plaatst Google een cookie om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken wanneer de pagina wordt weergegeven waarop de component "Google Maps" is geïntegreerd. Deze cookie wordt in de regel niet verwijderd wanneer u de browser sluit, maar vervalt na een bepaalde tijd, tenzij u deze vooraf handmatig verwijdert.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de "Google Maps"-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen. Hiervoor moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval "Google Maps" niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Het gebruik van “Google Maps” en de informatie verkregen via “Google Maps” is in overeenstemming met de Google Gebruiksvoorwaarden

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

evenals de aanvullende voorwaarden voor "Google Maps"

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Gebruik van reCAPTCHA

Om inschrijfformulieren aan onze kant te beschermen, maken we gebruik van de service "reCAPTCHA" het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, aangeduid als "Google" een. Door het gebruik van deze service kan worden onderscheiden of de corresponderende input van menselijke oorsprong is of wordt misbruikt door geautomatiseerde machineverwerking.

Voor zover wij weten, de verwijzende URL, het IP-adres, het gedrag van de website gebruikers, informatie over het besturingssysteem, browser en verblijftijd zijn cookies, uitzicht verklaringen en scripts wordt de vermelding gedrag van de gebruiker, evenals bewegingen van de muis op het gebied van "reCAPTCHA" checkbox om "Google "overgedragen.

Google gebruikt deze informatie onder meer om boeken en ander drukwerk te digitaliseren en om diensten zoals Google Street View en Google Maps te optimaliseren (bijvoorbeeld huisnummer en straatnaamherkenning).

Dat is in het kader van "reCAPTCHA" IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google, tenzij je bent ingelogd op het moment van gebruik van de "reCAPTCHA" plug-ins in uw Google-account. Als u dit wilt verzenden en opslaan van gegevens stoppen over u en uw gedrag op onze website "Google", moet u zich aanmelden bij "Google" en inderdaad voordat u onze website bezoekt of gebruik de reCAPTCHA plugin.

De informatie die wordt verkregen van de "reCAPTCHA" -service wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Unsere Website nutzt Plugins der Website YouTube. Betreiber der Seiten is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wir nutzen YouTube im erweiterten Datenschutzmodus. Dieser Modus bewirkt laut YouTube, dass YouTube-startpagina Help en update Dieser Website speichert, bevor diese sich das Video bekijken. Die Weitergabe von Daten een YouTube-partner wird durch den erweiterten Datenschutzmodus hingegen nicht zwingend ausgeschlossen. So stellt YouTube - unabhängig davon, ob Sie sich ein Video ansehen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk her.

Sobald Sie ein YouTube-Video downloaden en downloaden Website starten, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videos verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern. Mit Hilfe dieser Cookies kann YouTube Informatie over über Besucher unserer Website erhalten. Diese Informationen werden ua verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Gegebenenfalls können nach dem Starten met YouTube-video's weitere Datenverarbeitungsvorgänge ausgelöst werden, auf die wir keinen Einfluss haben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6 (1) (f) AVG.

Weitere Informationen über Datenschütz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzerklärung unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Gebruik van Gastronovi voor online reservering

Voor online reserveringen wordt op onze website een zogenaamde widget van de externe dienstverlener Gastronovi of Gastronavi.de gebruikt. De gegevens worden verzonden naar Gastronovi GmbH, Buschhöhe 6, 28357 Bremen. Houd rekening met het privacybeleid van de provider voor dit proces.

Het werd contractverwerkingscontract volgens Art 28. DSGVO gesloten.

Gebruik van SendGrid voor e-mailmarketing. 

We gebruiken de "EU-US Privacy Shield"-gecertificeerde provider SendGrid, 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 om nieuwsbrieven te verzenden.

Uw gegevens die zijn opgeslagen in de nieuwsbriefregistratie (e-mailadres en naam indien nodig) worden verzonden naar een server van The Rocket Science Group in de VS en daar opgeslagen in overeenstemming met het "EU-US Privacy Shield". Meer informatie over de gegevensbescherming van de provider vindt u hier: https://sendgrid.com/policies/privacy/
Meer informatie over het EU-VS privacyschild vindt u hier: https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/

Het werd contractverwerkingscontract volgens Art 28. DSGVO gesloten.

Gebruik van Google Adwords

We gebruiken ook de Google-advertentietool "Google Adwords" om onze website te adverteren. Als onderdeel hiervan gebruiken we op onze website de analyseservice "Conversion Tracking" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd. Als u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat en opslaat op uw computer. Deze zogenaamde "conversiecookies" verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze advertenties op Google heeft geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

De informatie die met behulp van de "conversiecookies" wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website op te stellen. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de betreffende gebruiker zijn bezocht. Wij of andere adverteerders die "Google Adwords" gebruiken, ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt de installatie van de "conversiecookies" voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen, bijvoorbeeld met behulp van een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert of specifiek alleen cookies van het domein "googleadservices.com" blokkeert.

Het privacybeleid van Google is te vinden op de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Gebruik van Google AdSense

We gebruiken Google AdSense op onze website. Google AdSense is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, voor de integratie van advertenties. Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens. Deze webbakens stellen Google in staat informatie te evalueren, zoals de bezoekersstroom naar onze site. Naast uw IP-adres en de registratie van de weergegeven advertentieformaten, wordt deze informatie naar Google in de VS verzonden, daar opgeslagen en door Google aan contractpartners doorgegeven. Google voegt uw IP-adres echter niet samen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

Publicatie van vacatures / online sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden door ons elektronisch verzameld en verwerkt met het oog op de afhandeling van het sollicitatieproces. De gegevens van de sollicitant worden centraal verwerkt op de personeelsafdeling van de administratie. Na de eerste controle worden uw documenten doorgestuurd naar de hoofden van de verantwoordelijke afdelingen van het bedrijf waarvoor u zich heeft aangemeld. De doorgifte binnen de bedrijvengroep vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang conform. Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG.

Na uw aanvraag, het sluiten van een arbeidsovereenkomst, worden uw gegevens die zijn verzonden ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten van ons in uw persoonlijke dossier opgeslagen. De wettelijke basis hiervoor is § 26 para. 1 S. 1 BDSG (gegevensverwerking voor werkdoeleinden).

Als uw sollicitatie wordt afgewezen, worden de door u verstrekte gegevens automatisch verwijderd drie maanden na de kennisgeving van de afwijzing. Dit geldt niet als langere bewaring noodzakelijk is vanwege wettelijke eisen (bijvoorbeeld bewijslast op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling) of als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met langere bewaring in onze geïnteresseerde database.

Informatie / intrekking / annulering

Vanwege de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunt u kosteloos contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens en het corrigeren, blokkeren, verwijderen of intrekken van uw toestemming. Wij wijzen u erop dat u recht hebt op correctie van onjuiste gegevens of verwijdering van persoonsgegevens als deze bewering niet wordt voorkomen door een wettelijke bewaarplicht.

Gegevensbescherming:
Mr. Christian Beyer
E-mail: datenschutz@hofbraeu-wirtshaus.de

 

Beheer cookie-instellingen