Νομική Οντότητα

1. Inhalt des Onlineangebotes
Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται. οι αξιώσεις κατά του συντάκτη σχετικά με την υλική ή άυλη φύση που προκαλείται από τη χρήση ή την αχρηστία των πληροφοριών ή τη χρήση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που εξαιρούνται, εκτός αν ο συντάκτης δεν είναι εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας σφάλμα. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αλλάξει τμήματα ή το σύνολο της προσφοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προσθήκες, διαγραφές ή η δημοσίευση, προσωρινά ή μόνιμα.

2. Verweise und Σύνδεσμοι
Για τις άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες ( "hyperlinks") που βρίσκονται εκτός του ευθύνη του συντάκτη, η ευθύνη θα ισχύει μόνο σε περιπτώσεις τεθεί σε ισχύ, στο οποίο ο συντάκτης του περιεχομένου έχει γνώση και θα είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο , για να αποτραπεί η χρήση του παράνομου περιεχομένου. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι κατά τη στιγμή της σύνδεσης, δεν παράνομο περιεχόμενο στις σελίδες που πρόκειται να προσδιοριστεί. Για το τρέχον και το μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή την πατρότητα των συνδεδεμένων / συνδέεται σελίδες ο συγγραφέας δεν έχει καμία επιρροή. Ως εκ τούτου διαχωρίζει τον εαυτό του από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων / συνδέεται σελίδες που άλλαξαν μετά το σύνδεσμο. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλα τα μέσα τη δική συνδέσεις Internet και αναφορές, καθώς και για τις ξένες συμμετοχές σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες. Για παράνομη, ανακριβών ή ελλιπών περιεχόμενο και ιδιαίτερα για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αχρηστία των πληροφοριών αυτών έγκειται αποκλειστικά με τον πάροχο της ιστοσελίδας στην οποία αναφοράς δεν ήταν αυτός που συνδέεται με αυτές τις σελίδες.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
Ο συγγραφέας προσπαθεί να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα των γραφικών, αρχεία ήχου, βίντεο και κείμενα, να χρησιμοποιεί τη δική γραφικά του, αρχεία ήχου, βίντεο και κείμενα ή να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια γραφικά, ήχο, βίντεο κλιπ και κείμενα. Όλα ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους των εμπορικών σημάτων στο Διαδίκτυο και τα εμπορικά σήματα είναι οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί σημάτων και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η απλή αναφορά δεν εξάγουμε το συμπέρασμα
ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από το νόμο! Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα παραμένει αποκλειστικά και μόνο με τον συγγραφέα. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση των γραφικών, ήχου και βίντεο κλιπ και κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή άδεια του συγγραφέα.

4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Στο βαθμό που υπάρχει η δυνατότητα να εισέλθουν προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, διευθύνσεις), η αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων από το χρήστη σε εθελοντική βάση. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών - εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο - χωρίς να αποκαλύψει τα εν λόγω δεδομένα ή με την παροχή ανώνυμων δεδομένων ή ένα ψευδώνυμο. Η χρήση των δημοσιευμένων στο πλαίσιο της αποτύπωμα ή συγκρίσιμες πληροφορίες, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή μη ζητηθείσας πληροφόρησης, δεν επιτρέπεται. Νομική δράση κατά της αποστολείς των μηνυμάτων spam mails κατά παράβαση της απαγόρευσης αυτής είναι κατοχυρωμένα.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc ( "Google"). χρησιμοποιεί το Google Analytics. "Cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) μεταδίδεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα ιστοσελίδα για τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με internet. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας? Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας σε αυτήν την περίπτωση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Google κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό.

Νομική ισχύς αυτής της ευθύνης
Αυτή η αποποίηση πρέπει να θεωρείται ως μέρος της προσφοράς του Διαδικτύου που αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα
ήταν. Εάν τμήματα ή επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν είναι νομικά, δεν είναι πλέον ή
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου στο περιεχόμενο και την ισχύ τους
ανεπηρέαστη.

διοικητική διεύθυνση

Bayerisches Wirtshaus Verwaltungs GmbH & Co.KG
Στα προάστια 27
22047 Αμβούργο

Εγγραφή δικαστήριο: Αμβούργο, HRA 112564
Προσωπικά υπεύθυνος συνεργάτης:
Hofbräu Beteiligungs GmbH – εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος διευθύνων σύμβουλος: Klaus-Peter Kohl 
αριθμό φορολογικού μητρώου: 51 / 680 / 01233

Αριθμός ΦΠΑ: DE275112503

Τηλ. 040 34993838
Mail: info (at) hamburg-hofbraeu.de