Ochrana osobních údajů

Ochrana dat

 1. Ochrana soukromí na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na našem webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje najdete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Außerdem haben Sie das Recht, navazující na pozdější zkoušku v osobním domě. Podrobnosti hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter "Recht auf Einschränkung der Verarbeitung".

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. Analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů.

 1. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek brát na ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Léčíme Vaše osobní údaje důvěrně av souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Bayerisches Wirtshaus Verwaltungs GmbH & Co.KG
Na předměstí 27
22047 Hamburg

Telefon: 040 69 655 923
E-mail: bueroleitung@hofbraeu-wirtshaus.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Článek 21 DSGVO)

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6 Abs. 1 svítí. e oder f DSGVO erfolgt, jak je uvedeno v Recht, z Gründen, které se nacházejí v Ihrer besonderen Situace, která se vyskytuje v době, kdy se člověk nenachází v datech; dies gilt auch für ein auf die Bestimmungen gestütztes Profiling. Důležité je, že je nutné, aby se zjistilo, zda se jedná o opravdovou dovolenou, a zda se jedná o denní schůzku. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Datum uvedení na trh v souladu s právními předpisy, které se vztahují k ochraně životního prostředí, Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, tak to beim Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profilování, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch podle článku 21 Abs. 2 DSGVO).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Hotele, ihres Arbeitsplatzes oder Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht je bezbariérový a bezproblémový.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů na kdykoliv. Máte-li jakékoli další dotazy k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Verlangen. Hierzu können Sie si jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

 • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um die die zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
 • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
 • V případě, že se jedná o osobní údaje, které jsou uvedeny níže, je možné, že se jedná o osobu, která je oprávněná k podání žádosti, nebo je oprávněna podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, pokud jde o rozhodnutí o předběžné otázce nebo rozhodnutí o předběžné otázce.
 • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO je nejdůležitějším příkladem, který se odvíjí od hlubin a neviditelných zájmů. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder Schutz der Rechteiner aeren natürlichen or jurisprudent Osoba oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesy Evropskou unií nebo jinými členskými státy.

Opozice vůči reklamním e-mailům

Použití Rozbalit otisku povinnost zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se zamítají. Provozovatelé webů výslovně právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

 1. Sběr dat na našem webu

Cookies

Webové stránky využívají tzv cukroví. Cookies v počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies se používají k výrobě naše nabídka více uživatelsky přívětivé, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uložené ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Když zakázání cookies funkčnost těchto stránek mohou být omezeny.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Operační systém používá
 • odkazujícího serveru URL
 • Hostitel název přistupujícího počítače
 • Doba požadavku serveru
 • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Sbírka těchto údajů je založena na článku 6 para. 1 zapnutém. f DSGVO. Majiteli stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné zobrazení a optimalizovat své webové stránky - viz soubory protokolu serveru musí být zaznamenány. Doba ukládání těchto dat je 14 dní.

kontakt

Pokud jste nám poslat prostřednictvím kontaktního formuláře žádá o informace z poptávkového formuláře včetně zadání, kde jsou kontaktní údaje uchovávány pro zpracování žádosti a v případě navazujících otázek s námi. Tyto údaje nebudou zveřejněny bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které probíhaly do odvolání, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Důležité informace o životním prostředí Čl. 6 Abs. 1 svítí. b DSGVO, který je součástí dodávky, s využitím funkce Vertrags, která je určena k tomu, aby byla zajištěna spolehlivost a spolehlivost. V allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (článek 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) a / nebo v případě, že se jedná o nezúčastněné osoby (článek 6 Abs. 1 zapsané v DSGVO), které se vztahují k zájmům Bearbeitung der an gerichteten Anfragen haben.

Pokud si nejste jisti, že jste se nezúčastnili, prosím, ujistěte se, že jste zkontrolovali, zda se jedná o zvětšení nebo zda se jedná o záchrannou službu (viz příloha B). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

 1. Sociální média

Social media plugins with Shariff

Pluginy sociálních médií (např Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr) na našich stránkách.

Pluginy mohou být obvykle identifikovány příslušnými logy sociálních médií. Pro zajištění ochrany soukromí našich webových stránek používáme pouze tyto pluginy společně s takzvaným řešením "Shariff". Tato aplikace zabraňuje tomu, aby pluginy integrované na našich webových stránkách přenášely data příslušnému poskytovateli při prvním přístupu k této stránce.

Pouze po aktivaci příslušného pluginu kliknutím na příslušné tlačítko se vytvoří přímé připojení k serveru poskytovatele (souhlas). Jakmile aktivujete plugin, příslušný poskytovatel obdrží informace, které jste navštívili na vašem webu, s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni do svého účtu sociálních médií (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu našich stránek do vašeho uživatelského účtu.

Aktivace pluginu je souhlasem ve smyslu článku 6 odst. 1 zapnuto. DSGVO. Tento souhlas můžete odvolat kdykoli s účinkem do budoucna.

 1. Newsletter

Newsletter údaje

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletter . Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters gelöscht. Daten, zu aeren Zwecken bei uns gespeichert wurden bleiben hiervon unberührt.

 1. Pluginy a nástroje

Používání služby Google Analytics s funkcí anonymizace

Na našich stránkách používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google Inc., Amphitheater Parkway 1600, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google". Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, a umožňují tak analýzu užívání vašeho webu.

Informace generované těmito soubory cookie, například čas, místo a frekvence návštěvy vašeho webu, včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny na Google ve Spojených státech a uloženy tam.

Google Analytics používáme na našich webových stránkách s funkcí anonymní IP. V takovém případě bude vaše IP adresa již zkrácena a tím anonymizována společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání našich stránek, k sestavování přehledů o činnosti našich webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.

Společnost Google netvrdí, že propojí vaši IP adresu s jinými údaji poskytovanými společností Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Navíc společnost Google nabízí možnost deaktivace nejoblíbenějších prohlížečů, což vám poskytuje větší kontrolu nad tím, jaké data Google shromažďuje a zpracovává. Pokud tuto možnost povolíte, informace o návštěvě webových stránek nebudou odeslány do služby Google Analytics. Aktivace nebrání tomu, aby nám byly zasílány informace nebo jiné webové služby, které můžeme použít. Další informace o možnosti opt-out Google a povolení této možnosti naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kliknutím zde spravujete sledovací soubor cookie Google Analytics na našem webu

Použití Map Google

Na našich webových stránkách používáme komponentu „Google Maps“ od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“.

Při každém vyvolání komponenty „Google Maps“ Google nastaví cookie, aby zpracoval uživatelská nastavení a data, když se zobrazí stránka, na které je komponenta „Google Maps“ integrována. Tento soubor cookie se zpravidla nevymaže při zavření prohlížeče, ale po určité době vyprší, pokud jej předem ručně nesmažete.

Pokud s tímto zpracováním vašich údajů nesouhlasíte, máte možnost deaktivovat službu „Google Maps“ a zabránit tak předávání údajů společnosti Google. Chcete-li to provést, musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nebudete moci používat „Mapy Google“ nebo pouze v omezené míře.

Používání „Google Maps“ a informací získaných prostřednictvím „Google Maps“ je v souladu s Podmínkami použití Google

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

a další podmínky pro „Mapy Google“

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Použití reCAPTCHA

Chcete-li chránit přihlašovací formuláře na naší straně, budeme používat službu "reCAPTCHA" společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, označovaný jako "Google" a. Prostřednictvím využívání této služby mohou být rozlišeny, zda je odpovídající záznam je lidského původu, nebo nesprávně provádí automatizované zpracování stroje.

Pokud je nám známo, je referrer URL, adresy IP, chování uživatelů webových stránek, informace o operačním systému, prohlížeče a doba prodlevy jsou sušenky, pohled prohlášení a skripty, vstup chování uživatele, jakož i pohyby myši v oblasti „reCAPTCHA“ políčka na „Google "Přeneseno.

Společnost Google mimo jiné využívá tyto informace k digitalizaci knih a jiných tiskovin, stejně jako k optimalizaci služeb, jako je Google Street View a Mapy Google (např. Číslo domu a uznání názvu ulice).

Což je v rámci „reCAPTCHA“ IP adresa nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google, pokud jste přihlášeni v době používání „reCAPTCHA“ plug-inů do svého účtu Google. Chcete-li zastavit tento přenos a ukládání údajů o sobě a své chování na našich webových stránkách prostřednictvím „Google“, musíte se odhlásit na „Google“ a vskutku před vámi navštívit naše webové stránky nebo použít reCAPTCHA plugin.

Informace získané ze služby „reCAPTCHA“ se používají v souladu s podmínkami používání společnosti Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

YouTube mit erweitertem Datenschutz

Unsere Website nutzt Plugins z webových stránek YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Přečtěte si YouTube na stránce Datenschutzmodus. Dieser modus bewirkt laut YouTube, das YouTube keine Informationen beside Besucher auf dieser Website speichert, bevor diese sich das Video ansehen. Ztráta data z YouTube-partneru, který se datuje od data uvedení na trh, se nezobrazuje. Takže ste YouTube - nepoužívejte davon, ob Sie sic ein Video ansehen - eine Verbindung zum Google DoubleClick-Netzwerk ji.

Přejít na YouTube-Video na webových stránkách Webové stránky, které se nacházejí ve službě YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, přejděte na Seiten Sie besucht haben. Přihlaste se k odběru YouTube účtu YouTube, klikněte na YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Na této stránce si můžete prohlédnout YouTube-Account ausloggen.

Des Weiteren kann YouTube nach Starten eines Videa verschiedene Cookies auf Ihrem Endgerät speichern. Mit Hilfe dieser Cookies kann YouTube Informace o produktu Besucher unserer Website erhalten. Diese Information werden ua verwendet, um Videostatistiken zu erfassen, die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und Betrugsversuchen vorzubeugen. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.

Přihlaste se k odběru a získejte další informace o YouTube a videu, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace naleznete na adrese YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Použití Gastronovi pro online rezervaci

Pro online rezervace se na našem webu používá takzvaný widget od externího poskytovatele služeb Gastronovi nebo Gastronavi.de. Údaje budou předány společnosti Gastronovi GmbH, Buschhöhe 6, 28357 Bremen. Vezměte prosím na vědomí zásady ochrany osobních údajů poskytovatele pro tento proces.

Stalo se smlouvou o zpracování smlouvy podle Art 28. DSGVO bylo uzavřeno.

Použití služby SendGrid pro e-mailový marketing. 

K zasílání newsletterů používáme certifikovaný poskytovatel „EU-US Privacy Shield“ SendGrid, 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202.

Zachráněn registračních údajů zpravodaj (e-mailovou adresu a případně i jméno) se přenáší na server společnosti The Rocket Science Group v USA a uchovávány v souladu s „EU a USA soukromí Shield“. Další informace o ochraně údajů poskytovatele naleznete zde: https://sendgrid.com/policies/privacy/
Další informace o ochraně soukromí EU-USA naleznete zde: https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/

Stalo se smlouvou o zpracování smlouvy podle Art 28. DSGVO bylo uzavřeno.

Používání služby Google Adwords

K inzerci našich webových stránek také používáme reklamní nástroj Google „Google Adwords“. V rámci toho na našich webových stránkách používáme analytickou službu „Conversion Tracking“ od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google, bude na váš počítač umístěn soubor cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá a ukládá do vašeho počítače. Tyto takzvané „konverzní soubory cookie“ ztratí svou platnost po 30 dnech a neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že jste jako uživatel klikli na jednu z našich reklam umístěných na Google a byli přesměrováni na naše stránky.

Informace získané pomocí „konverzních cookies“ používá Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky nám sdělují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a které stránky našeho webu následně příslušný uživatel navštívil. My ani jiní inzerenti používající „Google Adwords“ však nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Instalaci „konverzních cookies“ můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče, například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení cookies nebo konkrétně blokuje pouze cookies z domény „googleadservices.com“.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://services.google.com/sitestats/de.html

Použití služby Google AdSense

Na našich webových stránkách používáme Google AdSense. Google AdSense je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, pro integraci reklam. Google AdSense používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Google AdSense také používá takzvané webové majáky. Tyto webové majáky umožňují společnosti Google vyhodnotit informace, jako je tok návštěvníků na naše stránky. Kromě vaší IP adresy a záznamu zobrazených reklamních formátů jsou tyto informace předávány společnosti Google v USA, ukládány tam a mohou být společností Google předávány smluvním partnerům. Google však nekombinuje vaši IP adresu s jinými údaji uloženými o vás. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu. Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Zveřejňování inzerátů o práci / žádostí o zaměstnání online

Vaše údaje o žádosti budeme elektronicky shromažďovat a zpracovávat za účelem vyřízení procesu podání žádosti. Údaje o žadateli jsou zpracovávány centrálně v personálním oddělení správy. Po první kontrole budou vaše dokumenty odeslány vedoucím odpovědných oddělení společnosti, o kterou jste požádali. K přenosu v rámci skupiny společností dochází na základě oprávněného zájmu v souladu s. Čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Následuje aplikace uzavřít pracovní smlouvu, vaše předložil údaje pro účely obvyklé organizační a řídící proces v souladu s příslušnými předpisy nám mohou být uloženy ve svém personálním souboru. Právní základ pro toto je § 26 odst. 1 1 S. BDSG (zpracování dat za účelem zaměstnání).

Pokud je vaše žádost o zaměstnání zamítnuta, údaje, které jste přenesli, budou automaticky smazány tři měsíce po oznámení o zamítnutí. To neplatí, pokud je nutné delší skladování z důvodu zákonných požadavků (například důkazní břemeno podle obecného zákona o rovném zacházení) nebo pokud jste výslovně souhlasili s delším ukládáním v naší databázi zúčastněných stran.

Informace / zrušení / storno

Můžete kontaktovat kvůli zákonu o ochraně osobních údajů spolkového, když otázky týkající se sběru, zpracování nebo použití vašich osobních údajů a jejich opravu, blokování, výmaz nebo zrušení souhlasu daného bezplatně náš inspektorem ochrany údajů. Připomínáme, že máte nárok na právo na opravu nesprávných údajů nebo výmazu osobních údajů, toto tvrzení by nemělo být v rozporu s jakoukoli zákonnou povinnost uchovávat.

inspektor ochrany údajů:
Pane Christian Beyer
E-mail: datenschutz@hofbraeu-wirtshaus.de

 

Spravujte nastavení cookies